logo

KLUB

KINGSCUP

EXTREME

EXTREME

EXTREME

IPSC
  

ArsenaL CUP 2021

Vážení přátelé dynamické střelby,

srdečně vás zvu na závod
ArsenaL CUP 2021
DVC
ArsenaL Shooting Club

Match director: Stanislav „Stanley“ Grubiak
Range Master: Alexander Szabo
Stats director/Web: Jan „Jumbo“ Stanek

email: sgmail@orangemail.sk

Základní informace

Novy termin: 18.-20.jun 2021

Datum:18.06.2021 - 20.06.2021
Obtížnost:IPSC Level III.
Počet situací:15
Minimální počet ran:250
Prematch - kapacita:60 závodníků
Hlavní závod:az 280 závodníků, 8 střelců ve squadu, 1 den střílení
Divize: Open, Standard, Production, Production Optic, Classic, Revolver, a PCC jako samostatní závod
Kategorie:Regular, Lady, Junior, Senior a Super Senior
Pořadatel Arsenal SC
Místo Čachtice, Slovak Republic
Povinná výbava ochrana sluchu a zraku (sluchátka, brýle)
Startovné 85,- Euro, Juniori 45,- ... viz dále na stránce
Účastníci Aktivní členové uznaného IPSC regionu
Zbraně a střelivo Vlastní, jsou povoleny všechny druhy velkorážních pistolí a revolverů od ráže 9mm Luger (dle pravidel IPSC). Není povoleno používat střelivo s průbojnou a zápalnou střelou.
Občerstvení Zajištěno na střelnici
Poznámky 1) Střelci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace, na vlastní nebezpečí. Střelci jsou odpovědní za způsobenou škodu a újmu.
2) Časový rozvrh je závislý na počtu účastníků závodu. Uvedený časový rozvrh je orientační.
3) Pořadatel si vyhrazuje právo změn dle vzniklých objektivních situací.
4) Po domluvě s organizátory, závodník může startovat ve více jak jedné divizi, oficiálně bude vyhlášen pouze v prvně odstřílené divizi.
5) Pokud závodník z objektivních důvodů nemůže odstřílet všech 15 situací za jeden den, kontaktujte organizátora.

Vedení závodu

Match Director:Stanislav Stanley Grubiak (SVK)
Range Master:Alexander Szabo (SVK)
Stat Director, registration:Jan JUMBO Staněk (CZE)

Časový plán

DatumČas 
18.06.20219:00 - 16:00Prematch
19.06.20219:00 - 16:30Main match
20.06.20219:00 - 16:30
18:30
Main match
Publikace výsledků

Startovné

Startovné uhraďte tak, aby platba proběhla do 10 dnů od registrace.
V případě neuhrazení startovného do 10 dnů, bude Vaše registrace smazána.
Startovné je nevratné, lze přenést na jiného závodníka ve stejném závodu.
Při platbě uveďte jako variabilní symbol číslo, které získáte při registraci.
Při platbě za více závodníků uveďte pouze jedno číslo a o platbě informujte pořadatele e-mailem.

V případě zrušení registrace pro nedodržení termínu platby, si organizátor vyhrazuje právo na zkrácení termínu platby jakékoliv následné registrace.

TOTO BANKOVNÍ SPOJENÍ PLATÍ POUZE PRO PLATBY V EUR

účet v EUR, IBAN: SK38 0900 0000 0051 6766 1903
BIC: GIBASKBX
variabilní symbol:  (přidělen během registrace)
částka: 85 EUR 

Account owner:
ARSENAL Shooting Club
Jánošíkova 10
97901 Rimavská Sobota
IČ: 42304334

Transakční poplatky hradí odesílatel

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Arsenal Shooting Club (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
- fotografie a videa z průběhu akce

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie a videa z průběhu akce je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.