logo

KLUB

KINGSCUP

EXTREME

EXTREME

EXTREME

IPSC
  

ArsenaL CUP 2021

Drodzy Przyjaciele,

zapraszamy Was do udziału w zawodach
ArsenaL CUP 2021
DVC
ArsenaL Shooting Club

Match director: Stanislav „Stanley“ Grubiak
Range Master: Alexander Szabo
Stats director/Web: Jan „Jumbo“ Stanek

email: sgmail@orangemail.skPodstawowe informacje

New match date: June 18-20, 2021

Data:18.06.2021 - 20.06.2021
IPSC Level:III.
Tory:15
Liczba strzałów:250
Liczba zawodników w prematch:60 zawodników
Mecz główny:do 280 zawodników, 8 strzleców w squadzie, 1 dzien strzlania
Klasy: Open, Standard, Production, Production Optic, Classic, Revolver, i PCC jako dyscyplina w osobnym meczu
Kategorie:Regular, Lady, Junior, Senior, Super Senior
Organizator ArsenaL SC
Miasto Čachtice, Slovak Republic
Obowiązkowe wyposażenie Ochraniacze słuchu (słuchawki, zatyczki, etc.) oraz okulary
Opłata startowa 85,- Euro, Juniorzy 45,- ...poniżej na stronie
Uczestnicy Aktywni członkowie uznanego regionu IPSC
Broń i amunicja Dozwolona broń zgodna z przepisami IPSC. Nie wolno używać amunicji zapalającej, oraz przeciwpancernej.
Jedzenie i picie Zagwarantowane na strzelnicy
Uwagi 1) Strzelcy ponoszą ryzyko za wyrządzone szkody.
2) Harmonogram uzależniony jest od liczby zawodników i może ulec zmianie.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w szczególnych okolicznościach.
4) Zawodnik może wystartować w więcej niż jednej klasie, po wcześniejszej akceptacji organizatora, na warunkach zgodnych z przepisami IPSC
5) Jeśli zawodnik nie może, z obiektywnych wzgledów, strzelić 15 torów jednego dnia, proszony jest o kontakt z organizatorem.

Funkcyjni zawodów

Match Director:Stanislav Stanley Grubiak (SVK)
Range Master:Alexander Szabo (SVK)
Stat Director, registration:Jan JUMBO Staněk (CZE)

Harmonogram

DataCzas 
18.06.2021.9:00 - 16:00Prematch
19.06.20219:00 - 16:30Main match
20.06.20219:00 - 16:30
18:30
Main match
Publikacja wyników

Opłata startowa

Opłata startowa musi zostać uiszczona w ciągu 10 dni od dnia rejestracji. Po 10 dniach rejestracja na zawody zostaje anulowana. Opłata za zawody nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego zawodnika w tym samym meczu.
Przy płatności podaj numer startowy, który dostałeś podczas rejestracji.
W tytule przelewu podaj number referencyjny, jaki dostałeś podczas rejesrtacji e-mailem.

W przypadku anulowania rejestracji przez organizatora z powodu nie opłacenia opłaty startowej w terminie, organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu płatności za każdą kolejną rejestrację.

Gdy opłata pobierana jest w EUR.

konto w EUR, IBAN: SK38 0900 0000 0051 6766 1903
BIC: GIBASKBX
number referencyjny:   (przydzielony podczas rejestracji) 
kwota: 85 EUR 

Account owner:
ARSENAL Shooting Club
Jánošíkova 10
97901 Rimavská Sobota
IČ: 42304334

Koszty przelewu pokrywa wpłacający

Zapłata opłaty startowej
Opłata startowa:  85 EUR
Opłata startowa musi zostać uiszczona w ciągu 10 dni od dnia rejestracji. Po 10 dniach rejestracja na zawody zostaje anulowana. Opłata za zawody nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego zawodnika w tym samym meczu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Niniejszym dobrowolnie udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Arsenal Shooting Club (zwanego dalej „Administratorem“), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych:
- imię i nazwisko
- data urodzenia
- adres e-mail
- numer telefonu
- zdjęcia zrobione podczas zawodów

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:
(a) rejestracji,oceny i publikacji wyników z zawodów.
(b) do celów marketingowych Administratora, tj. w szczególności do publikowania informacji o bieżących działaniach Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat licząc od daty potwierdzenia rejestracji.

3.W związku z powyższym udzielasz zgody i oświadczasz, że podane informacje są prawdziwe. Możesz zmienić swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając e-mail lub list do Administratora .

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora ręcznie lub automatycznie prze jego pracowników lub inne osoby wyznaczonych przez Administratora. W przypadku Administratorów dane mogą być przetwarzane przez innych dostawców oprogramowania, usług i aplikacji do przetwarzania, które nie są obecnie używane przez Administratora.

5. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych masz prawo do:
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- informacji o przetwarzanych przez Administratora Twoich danych osobowych,
- wyjaśnień dotyczących Twoich danych osobowych,
- aktualizacji i korekty danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczacych przetwarzania Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami lub z Administratorem.